Yaklaşmışım
Yaklaşmışım
Image for post

25 Aralık 2020 - Yazar: Admin

Javascript number metodu

number():
Değişken içeriğini mutlak olarak number(sayısal) veri türüne dönüştürür.

NOT:
Booleanda number türüne değişir ama True 1 olarak False değeride 0 olarak number değeri alırlar.

Kullanımı:

1 var degiskenadi = “7.45”;
2 var sonuc = number(degiskenadi);
Veya
3 var sonuc = degiskenadi.number();

Katagoriler:

Genel, Javascript

Etiketler:

,