Yaklaşmışım
Yaklaşmışım
Image for post

25 Aralık 2020 - Yazar: Admin

Javascript valueOf metodu

valueOf():
Üzerinde çalışılan değişken değerinin tam anlamıyla aktarımını sağlayarak yeni bir içerik oluşturur.


Kullanımı:
var degiskenadi = “Buraya bir değişken içeriği tanımlanacaktı.”
var sonuc = degiskenadi.valueOf(); //degiskenadi degiskeni tam anlamıyla sonuc değişkenine aktarılmaıştır.

1 var degiskenadi = “Değişken içeriği”;
3 var sonuc = degiskenadi.valueOf();

Katagoriler:

Genel, Javascript

Etiketler:

,